Comments

(3)

Kazik

Kazik

1 year ago

What entertaining answer

Meztikasa

Meztikasa

1 year ago

Paraphrase please the message

Manris

Manris

1 year ago

It is nonsense!

Say a few words: